ترمه بافی

پارچه ترمه

در کارگاه ترمه بافی چه می گذرد؟ ابزاری که برای ترمه بافی استفاده می شود، دستگاه های چوبی شکلی است که از چهار ورد تشکیل می شود. و هر ورد با فشردن پدالی به حرکت در می آیند. پس از آماده سازی کلیه مصالح و مواد اولیه پارچه، فرآیند چله کشی آغاز می شود. این […]

پارچه ترمه

نحوه آماده سازی پشم برای استفاده در ترمه بافی  پارچه ترمه با استفاده از طرح های سنتی و اصیل به وسیله نخ هایی از جنس کرک و ابریشم بافته می شود. در این نوع از  پارچه ، تراکم پود آن نسبت به تار بسیار زیاد تر می باشد. پیشینه ترمه بافی خواستگاه ترمه بافی مربوط به […]