مسگری

فواید ظروف مسی

فواید ظروف مسی  که از خاصیت رسانا بودن مس تاثیر می پذیرد  قابلیت نگهداری حرارت در ظروف مسی به مراتب بیش از سایر ظروف فلزی است و دلیل خوشمزه شدن و خوب جا افتادن غذا در این ظروف هم این است که حرارت در مس به طور یکنواخت توزیع می شود. از این رو غذا در ظرف مسی خیلی سریعتر می پزد. و سرخ کردن غذاها در ظرف مسی باعث تردتر شدن آن ها می شود و خورش های ایرانی مثل قرمه سبزی هم در این ظروف بهتر جا می افتند. 

روش کار مسگری

روش کار مسگری در مراحل اولیه برای همه ی ظروف یکسان بوده است اما مراحل دیگر برای هر یک از ظروف به خصوص و منحصر به فرد می باشد. در این مقاله به بررسی مراحل به صورت جزییی می پردازیم: ظروف مسی در حال حاضر با استفاده از ورق مس و روش چکش کاری گرم […]

پیشینه مسگری در ایران حداقل به پنج هزار سال پیش می‌رسد و به ظن غالب اولین فلز مکشوفه بدست انسان همین فلز مس بوده و اولین فلزکاران نیز ایرانیان بوده‌اند، از این رو مسگری یکی از صنایع دستی کهن ایران است.