فیروزه کوبی

ظروف فیروزه کوب

راه هایی برای تشخیص ارزش ظروف فیروزه کوب ظروف فیروزه کوب از کنار هم قرار گفتن سنگ فیروزه و مس به دست می آیند و شاید نشاط کار فیروزه کوبی هم برگرفته از سنگ فیروزه باشد. سنگ فیروزه قیمتی است و کیفیت آن از نظر هنرمندانی که با آن کار می کنند بسیار اهمیت دارد. […]

فیروزه کوبی

 محصولات فیروزه کوب چگونه ساخته می شوند؟ یکی از جذاب ترین صنایع دستی اصیل ایرانی محصولات فیروزه کوب است. گفته می شود قدمت این صنعت جذاب به شصت سال قبل بر می گردد. ریشه این هنر متعلق به مشهد بوده ولی امروزه فیروزه کوبی منحصرا در اصفهان انجام می شود.  آثار فیروزه کوب چگونه تولید […]