کاشی هفت رنگ

آموزش ویترای

در ابتدای آموزش ویترای خمیر دورگیر ،رنگ مخصوص ویترای،قلم موی ظریف ،ماژیک برای انتقال طرح روی شیشه ،ظرفی که تصمیم به ویترای کار کردن آن را دارید و طرحی که مورد نظرتان می باشد ابزار و وسایل ویترای  را حاضر نموده.

یکی از ابزار و وسایل ویترای که طرح خام می باشد از ابزاراتی می باشد که نمی توان بدون آن موارد فوق را به کار بست. طرح مناسب با کار خود را انتخاب کنید این طرحها را می توانید از سایت اسپارک قسمت طرح خام و یا از سایتهای دیگر دریافت نمایید.

ویترای (به فرانسوی: Vitrail)، شیشه‌رنگی یا شیشهٔ نقشینه می‌تواند به قطعه‌های شیشهٔ رنگین یا به هنر و صنعت استفاده از این قطعه‌ها اشاره کند. قدمت این هنر به هزار سال می‌رسد. 
این شیوه نقاشی بر پشت شیشه تخت اجرا می شود. در زمان صفویه این نوع شیشه در اصفهان و در شیراز تهیه می شده است. لیکن به دلیل فقدان نمونه های نقاشی پشت شیشه دوره صفوی تاکید بر تولید این نوع نقاشی در آن دوران میسر نیست.

تاریخچه کاشی کاری

پیشینه کاشی کاری( یا همان آجر لعابی) همانند سفالگری اصالت و قدمت زیادی را شامل می‌شود ؛ و اینگونه عنوان گردیده است : که اولین نمونه های کاشی کاری مربوط به هزاره دوم پیش از میلاد می باشد. با توجه به اولین آثار کاشی کاری که در بناهای مربوط به هخامنشی و آشور میبینیم اینگونه مصداق می‌شود که قدمت کاشی کاری در ایران به ۲ یا ۳ قرن پیش از میلاد می رسد.