آئینه کاری

مراحل آئینه کاری

مراحل آئینه کاری در هنری زیبا که از آئینه به آئینه کاری می توان رسید بسیار ابتدایی اما وقت گیر و در کنار کار ظرافت خاصی را به همراه دارد. این هنر زیبا که از دوره ساسانیان تولد یافت  از چسابندن قطعات آئینه به اشکال هندسی متفاوت بر روی سطح ایجاد می شود. سطح کاری که بر روی آن آئینه نقش می بندد سفال، چوب، شیشه ،… می تواند باشد.

ابزار و مواد کار آئینه کاری

ابزار و مواد کار آئینه کاری که در هنر آینه کاری استفاده می‌شوند عبارتند از: قلم طراحی، خط کش چوبی برای خط اندازی روی شیشه، میز زیر دست، الماس آینه بر و تنها ابزاری که در نصب آن به کار برده می‌شود کاردک است .

پیشینه آینه کاری

از زیباترین هنرهای سنتی ایران که عمدتاً در تزیینات داخلی بناهای تاریخی به ویژه اماکن متبرکه کاربرد داشت میتوان هنر آئینه کاری را نام برد. آغاز پیدایش این هنر از دهه ۱۰هجری دوره ی صفویان می باشد.