منبت کاری

ابزار منبت کاری

ابزار منبت کاری زیر مجموعه ای از ابزار آلات نجاری می باشد. ابزار الات نجاری  ازجمله الزامات ضروری و مهم برای صنایع چوب در بخش‌ها و فعالیت‌های مختلف است. منبت‌ کاری چوب نیز ازجمله هنرهای اصیل در صنعت نجاری و چوب است که نیاز به ابزار منبت کاری مربوط به خودش را دارد. به هنر کنده‌کاری نقش‌های مختلف بر روی چوب منبت‌کاری و به فرد انجام دهنده این کار منبت‌کار گفته می‌شود. ه

منبت کاری

تاریخچه منبت کاری چندان روشن نیست و به درستی نمی‌توان گفت این هنر از چه زمانی ابداع شده و رواج یافته است.منبت کاری بیشتر به صورت کنده کاری روی چوب اجرا می‌شود، به طوری که طرح مورد نظر روی آن خلق و یا به عبارتی گویا تر رویانیده می شود. از آن جا که طرح های اولیه در منبت کاری بیشتر نقوش گل و گیاه بود، به این کار “منبت” به معنای محل رویش نبات یا گیاه گفته می شود.