سفال گری

ابزار کار سفالگری

ابزار کار سفالگری  را می‌توان به سه گروه به شرح زیر تقسیم کرد:
– وسایل و تجهیزات آماده‌سازی مواد اولیه
– وسایل، ابزار و تجهیزات مورد نیاز شکل‌دهی بدنه و تولید محصول
– وسایل و تجهیزات مورد لزوم جهت پخت فرآورده‌های سفالی و سرامیکی

پیشینه سفالگری

پیشینه سفالگری , سُفالگری ساختن ظروف با گل است و به ظرف ساخته شده از این طریق سفال می‌گویند. از مشهورترین سفالینه‌ها می‌توان به کوزه و پیاله سفالین اشاره کرد پیش از رواج شیشه سفالینه‌ها رایج‌ترین مظروفات بشر بودند. مرغوب‌ترین خاک در صنعت سفالگری خاک رس می‌باشد , که به دلیل وجود مقادیر بالای آهن […]