شعر بافی

آشنایی با هنر شعربافی و انواع آن نساجی یکی از هنر صنعت های ایرانی است و یزد مرکز این هنر در کشورمان است. از زمان های دور دستمال های زیبا و ترمه های نفیس این شهر، از طریق جاده ی ابریشم به سرتاسر جهان برده می شد. در فرهنگ عامیانه، به صنعت نساجی یزد شعربافی […]

به موی انسان یا حیوان «شَعر» گفته می‌شود، و در اصطلاح بافندگی، شَعر نوعی پارچه‌ است که با مو یا ابریشم و با «دستگاه بافندگی چهاروردی» بافته می‌شود. بافتن شَعرِ پشمی در یزد و اصفهان و شَعر ابریشمی در کاشان رواج داشته است  که امروزه شَعربافی زیبا  در معرض فراموشی و نابودی است