سوخت

پیشینه سوخت نگاری

سوخت‌نگاری، هنر سوزاندن چوب با هویه است. این هنر بسیار وقت‌گیر است و به طور کامل با دست انجام می‌شود. می‌توان آن را هنر دقت، حوصله و تمرکز نیز دانست چون کوچک‌ترین بی‌دقتی باعث ایجاد نقص در اثر شده و اغلب قابل بازگشت نخواهد بود.