قندان ملیله کاری

هنر ملیله‌کاری شاخه‌ای از هنر فلزکاریست که با مفتول‌های نازک نقره انجام می‌شود.

این هنر یکی از هنرهای اصلی بروجرد و زنجان است. در این شهرها کالاهای نقره مانند سینی، قندان، گیره استکان، گل‌سینه و… با روش ملیله‌کاری ساخته می‌شود.

ملیله کاری از هنرهای دستی بسیار زیبای هنرمندان ایرانی می باشد. همواره گردشگران داخلی و توریست های خارجی از این صنایع دستی استقبال زیادی کرده و به عنوان سوغات و یا استفاده شخصی تهیه می کنند.

یکی از محصولات هنر ملیله کاری، قندان ملیله کاری می باشد. قندان های ملیله کاری با داشتن ظرافتی خاص و زیبایی فراوان توجهات زیادی را به خود جلب کرده اند.


نمایش یک نتیجه