سوخت نگاری

تکنیک هنری ایجاد طرح‌های تزیینی بر روی چوب یا چرم ازطریق سوزاندن آن‌ها با میلۀ فلزی داغ را سوخت نگاری می گویند. در حالت معمول برای ایجاد این نقوش از هویه استفاده شده و با استفاده از حرارت و تکنیک‌های خاص از قبیل تغییر دما و تغییر سرعت دست در زمان سوخت نگاری، طیفی از رنگ قهوه‌ای روی چوب ایجاد می‌شود.

مشاهده همه 8 نتیجه

(0)
185,000 تومان
(0)
146,000 تومان
(0)
390,000 تومان
تابلو سوخت نگاری سه رخ شیر

تابلو سوخت نگاری سه رخ شیر

(0)
292,000 تومان
(0)
195,000 تومان
(1)
176,000 تومان
(0)
257,000 تومان
(0)
117,000 تومان
X