سوخت نگاری

تکنیک هنری ایجاد طرح‌های تزیینی بر روی چوب یا چرم ازطریق سوزاندن آن‌ها با میلۀ فلزی داغ را سوخت نگاری می گویند. در حالت معمول برای ایجاد این نقوش از هویه استفاده شده و با استفاده از حرارت و تکنیک‌های خاص از قبیل تغییر دما و تغییر سرعت دست در زمان سوخت نگاری، طیفی از رنگ قهوه‌ای روی چوب ایجاد می‌شود.

مشاهده همه 8 نتیجه

(0)
167,580 تومان
(0)
132,300 تومان
(0)
352,800 تومان
تابلو سوخت نگاری سه رخ شیر

تابلو سوخت نگاری سه رخ شیر

(0)
264,600 تومان
(0)
176,400 تومان
(1)
158,760 تومان
(0)
232,848 تومان
(0)
105,840 تومان
X